Vorų Broliai MCC Vilnius

Vilniaus motociklininkų klubas „VORŲ BROLIAI MCC” (toliau VB MCC) buvo įkurtas 2000 m. balandžio 1-ąją dieną. Jis sukurtas kaip paramos klubas, kuris palaiko „VORAI MC”.

Susikūrimo dieną VB MCC sudarė keturi nariai, vėliau jų skaičius keitėsi nuo 4 iki 24. Nariai, kurie subręsdavo tapti „VORAI MC” hangaround‘ais, būdavo išbraukiami iš VB MCC, kiti išeidavo, palikę baikerišką gyvenimo būdą praeityje, likę nariai dalyvaudavo įvairioje veikloje ir toliau siekdavo savo užsibrėžtų tikslų.

Per visa gyvavimo laiką dėl informacijos stokos būdavo klaidų ir nesusipratimų, taigi keitėsi ir Vorų Brolių MCC emblemos spalvos. Pradžioje buvęs pilkas ratukas buvo pakeistas į spalvotą, tačiau neužilgo buvo nuspręsta grįžti prie originalaus pilko, kiek patobulinto dizaino, nes į Vorų Brolius buvo žiūrima kaip į “VORAI MC” memberius. Pradžioje Vorų Broliai MCC moto parką sudarė rusiška technika – Ural, Dnepr, MK, JAWA, bei kiti. Tik retas kuris galėjo pasidžiaugti japonų technika ar pasvajoti apie Harley Davidson, bet situacijai keičiantis rusiškus motociklus pakeitė Japoniška bei Amerikietiška technika.

Besiplečiant klubui „VORAI MC”, atsirado ir VB MCC filialų įvairiuose miestuose, tokiuose kaip: Klaipėda, Vilkaviškis, Juodkrantė, Alytus, Akmenė.

Klubui vadovauja VB MCC narių išrinktas Respublikinis prezidentas.

Per savaitinius susirinkimus yra sprendžiami klausimai susiję su išvykomis, renginiais, taip pat vidiniai klausimai. VB MCC bendrauja su kitais klubais, dalyvauja renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

VB MCC nariai buvo išvykę i tokias šalis kaip: Vokietija, Lenkija, Latvija, Estija, Rusija, Baltarusija. Dalyvauja renginių apsaugoje, vykdo kitas palaikymo užduotis.

Atsiradus bendraminčių, bus ir toliau kuriami VB MCC filialai kituose miestuose, nes filialui susikurti tereikia 4 žmonių.

Žinokite, kas vyksta

Gaukite klubo naujienas greičiau ir patogiau:

Support Your Local -3

WHICH PART OF FUCK OFF DON'T YOU UNDERSTAND?